Κυριακή 10 Απριλίου 2011

Επικίνδυνη "λιμνούλα"


Η ...πρώην λιμνούλα έχει κατασκευαστεί σε μία επισκευή του άλσους της Γαρίτσας περίπου πριν 40 χρόνια και ελάχιστα λειτούργησε μαζί με την ... δίδυμη αδελφή της, που βρισκόνταν στο Αλσος του Ανεμομύλουυ Η τελευταία ευτυχώς επικαλύφθηκε νωρίς αφού για διάφορους λόγους -καλώς ή κακώς- δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως τεχνητός υδρότοπος. Η συγκεκριμένη όμως παραμένει σ' αυτή την κατάσταση επι 10ετίες τώρα, δηλαδή σαν λίγο βρωμόλακκος, λίγο σκουπιδότοπος και -κυρίως- σαν επικίνδυνο πέρασμα για τα παιδιά... Νομίζουμε, ότι ανεξάρτητα από την τυχόν πραγματοποίηση των οποιωνδήποτε εργασιών συντήρησης στο άλσος της Γαρίτσας, η επικάλυψη της υγκεκριμένης "λιμνούλας" είναι επείγουσας σημασίας για λόγους ασφάλειας παιδιών και ενηλίκων και ασφαλώς ωφέλιμη γγια λόγους υγείας και αισθητικής...

Δεν υπάρχουν σχόλια: