Πέμπτη 19 Μαρτίου 2009

Προβληματικός ο φωτισμός της πόλης...

Συχνά χαλασμένες λάμπες ή και ολόκληρες σειρές στοιχείων φωτισμού, που βρίσκονται εκτός λειτουργίας, καθιστούν τον φωτισμό σε πολλούς δρόμους της πόλης προβληματικό... Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο είναι καθημερινό είτε εξαιτίας της δράσης ... ευγενών και ελπιδοφόρων συμπολιτών με υψηλό αίσθημα κοινωνικότητας είτε τεχνικών βλαβών.
Πέρα από αυτού του τύπου τα συχνά συμβαίνοντα -που απαιτούν μία καλύτερη επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου- υπάρχει και το πρόβλημα του εν γένει ατελούς φωτισμού, ιδιαίτερα των μικρών δρόμων στην πόλη. Ομως, ο επαρκής φωτισμός είναι στοιχείο ποιότητας ζωής αφού ταυτίζεται με την άνετη και ασφαλή περιήγησή της από κατοίκους και επισκέπτες...
Υπάρχει σαφέστατο και θετικότατο περάδειγμα στην πόλη μας: ο πρόσφατα επισκευασθείς φωτισμός στις οδούς Ιόνιας Ακαδημίας, Γερασίμου Ασπιώτη και Ηλία Πολίτη. Με τους νέους λαμπτήρες -πιθανότατα οικολογικούς μάλιστα- οι δρόμοι αυτοί από κατασκότεινοι επί 10ετίες και προβληματικοί για την βάδισή τους έχουν γίνει χαρά θεού...
Μήπως ο Δήμος θα έπρεπε να δεί το ζήτημα φωτισμού της πόλης σε μία νέα και συνολική βάση, συμβατή με το χαρακτήρα του μνημείου αλλά και με την γενική της αναβάθμιση; Είναι πολύ πιθανόν, ότι μία τέτοια στοιχειώδης μελέτη-έρευνα θα αποδείκνυε, ότι μπορούμε να απολαμβάνουμε -κάτοικοι και επισκέπτες- καλύτερα φωτισμένους δρόμους και μάλιστα με μικρότερο κόστος...

Δεν υπάρχουν σχόλια: