Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2009

φυλακές Κέρκυρας: η ελπίδα ενισχύεται

Σε προηγούμενη ανάρτηση της 27ης Ιανουαρίου είχαμε χαιρετίσει την δήλωση του συμπολίτη υπουργού Δικαιοσύνης για ανάγκη κατασκευής νέων φυλακών στο νησί και την πρόσκλησή του προς τους τοπικούς αρμόδιους παράγοντες για την ανέυρεση κατάλληλου οικοπέδου. Τονίσαμε τότε την ευθύνη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης να προστρέξουν στην σαφή πρόσκληση του υπουργού, έτσι ώστε ο τόπος να εξασφαλίσει την κατασκευή σύγχρονου σωφρονιστικού καταστήματος εκτός του οικιστικού ιστού της πόλης.... Η τοποθέτηση αρκετών συμπολιτών σε θέσεις-κλειδιά της πολιτικής επικράτειας του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι μία σοβαρή ενίσχυση της ελπίδας για την επίλυση του προβλήματος, που -κατά την ταπεινή μας άποψη- είναι πρωταρχικής σημασίας για την αναβάθμιση της πόλης. Ελπίζουμε, οτι η σιωπή, που έχει επικρατήσει μετά την δις επίκληση του υπουργού δεν οφείλεται στην γνωστή "Μεξικάνικου" τύπου ραθυμία των τοπικών παραγόντων αλλά απλά επικαλύπτει τον επιβαλλόμενο οργασμό προβληματισμού και αναζήτησης χώρου για μία τεκμηριωμένη τελική υπόδειξη οικοπέδου... Η ευθύνη -με την αρνητική σημασία του όρου- όσων αδιαφορήσουν σε αυτή την ευκαιρία του τόπου θα είναι ιστορική. Με την αρνητική φόρτιση της έννοιας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: