Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

Σημαντικό βήμα...

... προς την επίλυση του κυκλοφοριακού-συγκοινωνιακού της πόλης της Κέρκυρας συνιστά η πασιφανής πρόοδος της διαμόρφωσης του οικοπέδου του "Λυρικού" ως χώρου στάθμευσης συτοκινήτων. Ο χώρος μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος κρίκος σε μία σειρά τοποθεσιών αστικής και περιαστικής στάθμευσης οχημάτων. Πρώτο μεγάλο βήμα ενός σύνθετου συνόλου ενεργειών, που χρειάζεται η πλήρης αντιμετώπιση του ζητήματος. Και μόνον το γεγονός της κατασκευής ενός μεγάλου υπαίθριου χώρου στάθμευσης στα όρια της πόλης δεν μπορεί παρά να χαιρετιστεί σαν εξαιρετικά σημαντικό γεγονός ακόμη και στο συμβολικό επίπεδο... Χρόνια πριν, άλλες δημοτικές αρχές υπόσχονταν αντίστοιχους χώρους, που χάνονταν τελικά σαν φαντάσματα στο σκοτάδι της αβελτηρίας ....
Είναι πολλά αυτά που χρειάζοναι να γίνουν... Εργα και δράσεις πολλές μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό σημείο, που επιγραμματικά πρέπει να προβλέπει:
-Πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου και αποκλεισμό του από την κυκλοφορία.
-Περιφερικούς χώρους στάθμευσης για τους εισερχόμενους από Βορρά, Μέση και Νότο
-Επαρκές δίκτυο αστικών συγκοινωνιών τόσο στο ιστορικό κέντρο όσο και προς τις περιφερικούς οικισμούς του Δήμου...

Θετικό βήμα, λοιπόν η πρόοδος στο "Λυρικό" και σαν τέτοιο το χαιρετίζουμε με αυξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες ως πολίτες και όχι ιδιώτες...

Δεν υπάρχουν σχόλια: