Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

Κυκλοφοριακό: η ιεράρχηση απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσματικότητας.

Η μελέτη φυσικών ή/και κοινωνικών φαινομένων και προβλημάτων ως ενιαίων συνόλων με την μορφή συστημάτων, έχει αφενός καταδείξει την πολυπλοκότητα και διαπλοκή των αναγκαίων ενεργειών επίλυσης και αφετέρου έχει επιβάλλει την ορθή χωροχρονική τοποθέτησή τους ως απαραίτητο στοιχείο για την προώθηση της επιλεγόμενης λύσης. Πιο απλά, δεν αρκεί να σκεφτείς τα σωστά μέτρα και ενέργειες… Χρειάζεται να διαγνώσεις την σωστή τους ιεράρχηση στον χρόνο, γιατί αλλιώς μπορεί να καταργήσεις την προσφορά τους, σε βαθμό, που αντί ευοδώτες να γίνουν αναστολείς της επίλυσης.
Αυτές οι σκέψεις είναι πάντοτε επίκαιρες για ένα τόπο, που επικρατεί η απόλυτη βουλησιαρχία, όπου η μεθόδευση και η οργάνωση εκλαμβάνονται ως … πολυτελείς ιδιορρυθμίες… Μία ματιά στο γενικό πνεύμα χωροθετήσεων των δημοσίων υπηρεσιών και των κοινών δραστηριοτήτων είναι απολύτως πειστική …
Πολύς λόγος έγινε τελευταία στην πόλη για την κατασκευή ποδηλατοδρόμων, μήκους αρκετών χιλιομέτρων… Κάθε προσπάθεια διάδοσης της χρήσης του ποδηλάτου είναι καταρχήν θετική αφού αποβλέπει στην καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων της… Είναι όμως και ικανή για να εξασφαλίσει την ασφαλή και απρόσκοπτη υιοθέτηση του ποδηλάτου από τους πολίτες (όσων μπορούν να το χρησιμοποιούν);
Το ποδήλατο είναι ιδανικό μέσο κυκλοφορίας ιδιαίτερα σε ιστορικά κέντρα αυστηρά αποκλεισμένα από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Το ΜΕΓΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ για την πόλη αυτή είναι η πεζοδρόμηση του ιστορικού της κέντρου, η δημιουργία περιφερικών χώρων στάθμευσης και η άνετη και τακτική προσέλευση στα όρια του δακτυλίου αποκλεισμού της κυκλοφορίας (π.χ. Πλατεία Σαρόκο) με τακτική δρομολόγηση κατάλληλων λεωφορείων. Τότε, -αν αυτό δηλαδή προηγηθεί- ολόκληρο το ιστορικό κέντρο γίνεται δυνάμει ένας ποδηλατόδρομος. Τότε, και στην προσπάθεια διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στις γειτονικές του ιστορικού κέντρου περιοχές, μπορεί να προκύψει και η καλύτερη δυνατή χάραξή τους… Υπό τις παρούσες συνθήκες, η χάραξη ποδηλατοδρόμων κινδυνεύει να μετατραπεί σε εχθρική πράξη κατά της εξασφάλισης χώρων στάθμευσης των κατοικούντων το ιστορικό κέντρο. Κάτι τέτοιο θα ναρκοθετούσε κατά τον πιο καίριο τρόπο κάθε σχεδιασμό οριστικής και σε βάθος χρόνου επίλυσης του κυκλοφοριακού προβλήματος, που προϋποθέτει την εξασφάλιση των αναγκαίων όρων για την πεζοδρόμηση του ιστορικού κέντρου…
Αυτό λοιπόν εννοούμε χωροχρονική ιεράρχηση των αναγκαίων ενεργειών… Για να μην προχωρήσουν οι συνολικές και μακροπρόθεσμες επιλύσεις με τον αναγκαίο βηματισμό, χωρίς αυτοκαταργήσεις, χωρίς ράβε-ξήλωνε, χωρίς σπατάλη του δημοσίου χρήματος…

Δεν υπάρχουν σχόλια: