Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Ωραία Πρωτοβουλία...Η πραγματοποίηση συναυλίας μουσικής Δωματίου του Ιόνιου Πανεπιστήμιου σε συνεργασία με την Φιλαρμονική του Σκριπερού στον χώρο της τελευταίας (Σάβατο 3 Δεκέμβρη & ώρα 8:00 μμ) είναι μία θαυμάσια προσπάθεια απο0κέντρωσης των καλλιτεχνικών δρώμενων στο νησί με δέσιμο του Μουσικού Τμήματος του Ι.Π. με τον τόπο και τις ανάγκες του... Αξίζουν υποστήριξη και προβολή τέτοιες πρωτοβουλίες...

Δεν υπάρχουν σχόλια: