Σάββατο, 21 Ιουνίου 2008

Λίγο μεράκι χρειάζεται...

Αυτή η μικρή Πλατεία, η Πλατεία Νικολάου Πολίτη στα όρια της Πόρτα Ρεμούντας έχει συμβολική αξία για την κατάσταση πολλών άλλων πλατειών -μικρότερων ή μεγαλύτερων- που υπάρχουν στο οικιστικό ιστό της παλιάς πόλης. Εγκατάλειψη, κακαισθησία, έλλειψη καθαριότητας, ακαταλληλότητα για υπερήλικες και παιδιά, που συνήθως χρειάζονται να τις χρησιμοποιήσουν. Πλατείες ιστορικής αξίας αλλά και πολύτιμες παρουσίες για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πυκνοκατοικημένης πολεοδομής μπορούν να αποτελέσουν με μικρό κόστος παράγοντες αναβάθμισης όλης της πόλης και ης ζωής των κατοίκων της ειδικότερα.

Η πλατεία της λεμονιάς αποτελεί σε γενικές γραμμές ένα θετικό παράδειγμα άν και πολλά πρέπει να γίνουν ακόμη εκεί για την βελτίωση της όψης των περιβαλλόντων κτιρίων και των όρων παραμονής σ αυτήν. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες, σχεδόν αγνοημένες, που θα μπορούσαν πολλά να προσφέρουν στην όψη της πόλης και την ζωή των κατοίκων της άν μία επιτροπή αρμοδίων (Δήμος, ΤΕΕ) προχωρούσε σε καταρχήν καταγραφή και μία βασική γενική μελέτη ανάπλασης (πλακόστρωτο, πάγκοι, δένδρα, αγάλματα, συντριβάνια κ.λ.π.) που θα άλλαζε ριζικά αισθητική και λειτουργικότητα αυτών των χώρων. Πλατεία δεν είναι μόνον η Σπιανάδα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: