Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Εκσυγχρονισμός του Αστικού ΚΤΕΛ: Χαρμόσυνη είδηση για την πόλη

Η είδηση για εκσυγχρονισμό του Αστικού ΚΤΕΛ ως προς τον στόλο των οχημάτων του, την εμφάνιση και λειτουργία των στάσεων και την υιοθέτηση σύγχρονων ηλεκτρονικών τρόπων καλύτερης πληροφόρησης του κοινού δεν μπορεί παρά να είναι εξαιρετικά θετική όχι μόνον για το ολιγάριθμο (μέχρι στιγμής δυστυχώς) κοινό αλλά και για το σύνολο των πολιτών της Κέρκυρας... Αποτελούμε ΟΛΟΙ εν δυνάμει το κοινό των δημόσιων συγκοινωνιών, μιας εύρυθμης κυκλοφοριακά πόλης στο μέλλον. Αυτή είναι η ορθολογική φιλοδοξία ενός σύγχρονου συστήματος μέσων μαζικής μεταφοράς, που αντικαθιστώντας με επάρκεια, ακρίβεια, αξιοπιστία και ευπρέπεια την ατομική ή ολιγάριθμη μεταφορά, θα σημάνει και το τέλος του κυκλοφοριακού άγους στην πόλη της Κέρκυρας.
Ιδιαίτερα θετική πρέπει να χαρακτηρισθεί η πρόθεση αγοράς μικρών οχημάτων (mini-buses), που είναι και τα ΜΟΝΑ κατάλληλα για την πραγματοποίηση δρομολογίων μέσα στο ιστορικό κέντρο. Για τις μετακινήσεις ακόμη και στα «στενά» όρια του ιστορικού κέντρου υπάρχει μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, που έχει την ανάγκη τροχαίας μεταφοράς, χωρίς να ανήκει καν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ. Για όλους τους ανθρώπους, από κάποια ηλικία και μετά, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι περιορισμού ή και κατάργησης των κινητικών δυνατοτήτων. Η μεταφορά, λοιπόν προς και από χώρους δημόσιας διοίκησης, κοινωνικών υπηρεσιών ή εμπορικής δραστηριότητας θα διευκολυνθεί με την καθιέρωση τέτοιου τύπου συγκοινωνίας … Ας επιτραπεί μία υπόδειξη: καλό θα είναι, τα προς αγορά μικρά οχήματα να έχουν θετικές οικολογικές-περιβαλλοντικές προδιαγραφές, π.χ. ηλεκτροκίνηση ή υγραεριοκίνηση. Κάτι τέτοιο, θα αποτρέψει την άθροιση ρύπων στους στενούς δρόμους του ιστορικού κέντρου, τους περιβαλλόμενους από ψηλά κτίρια. Και φυσικά, θα αποτρέψει -ειδικά η ηλεκτροκίνηση- την ηχορρύπανση, μία άλλη κλιμακούμενη απειλή για την ποιότητα ζωής στην πόλη. Τέλος, ας υπομνησθεί, ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει τέτοια ένταση και έκταση, που απαιτείται ΣΥΝΟΛΙΚΗ και όχι αποσπασματική εφαρμογή μέτρων. Δυστυχώς, εδώ δεν ισχύει το λίγο-λίγο ή το βήμα-βήμα… Το ιστορικό κέντρο μπορεί και πρέπει να αποκλεισθεί από την κυκλοφορία των ΙΧ, μόνον αν εξασφαλισθούν επαρκείς σε έκταση χώροι περιφερικής στάθμευσης και ικανό σύστημα συνεχούς μεταφοράς από αυτούς προς το κέντρο και αντίστροφα. Ετσι, η ανανέωση του στόλου του Αστικού ΚΤΕΛ και η αναπροσαρμογή των δρομολογίων του θα είναι ο αναγκαίος κρίκος μιας αλυσίδας συνολικής επίλυσης. Επιμέρους μέτρα, ακόμη κι αν είναι καταρχήν θετικά κινδυνεύουν να υποπέσουν σε περιορισμένη ή ανύπαρκτη αποτελεσματικότητα χωρίς την ιεράρχηση και την λειτουργική τους διασύνδεση. Αυτή την εφαρμογή συνολικής κυκλοφοριακής πολιτικής περιμένει ο τόπος από την αυτοδιοίκησή του...

Δεν υπάρχουν σχόλια: