Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

Χωρίς σχόλια...παραθέτουμε 2 φωτογραφίες, που βγάλαμε πρόχειρα, όταν αντικρύσαμε τον χώρο προσωρινής ή ενδιάμεσης φόρτωσης απορριμάτων ακριβώς στις παρυφές του Νέου φρουρίου της πόλης...
Χωρίς σχόλια...

Δεν υπάρχουν σχόλια: