Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

Χωρίς Σχόλια...


Είναι η εικόνα, που σας παραθέτουμε, από τρία (ενδεικτικά) σημεία συλλογής σκουπιδιών στην πόλη μας: Σπιανάδα, Ιακώβου Πολυλά και Βράϊλα Αρμένη... Φωτογραφίες, που τραβήξαμε στις 11:30 π.μ. της Κυριακής 25ης Ιανουαρίου 2009. Αυτή η εικόνα τα λέει όλα... Για τον συλλογικό κοινωνικό μας πολιτισμό, για την επάρκεια της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμουή για την φροντίδα καλαισθησίας της πόλης...

Ας μην μπούμε σε λίγο βαθύτερα νερά, όπως το περιβόητο ζήτημα της ανακύκλωσης... Μην ξανακούσουμε σχετικό δούλεμα από επίσημα χείλη... γιατί μας φτάνει μία απλή επισκόπηση των σχετικών κάδων...

Δεν υπάρχουν σχόλια: