Κυριακή, 26 Απριλίου 2009

Ωραίος δικτυακός τόπος...

Τυχαία τον ανακαλύψαμε και σας τον προτείνουμε τον ιστολογικό τόπο της συμπολίτισσας εφημερίδας "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" στην διεύθυνση: http://www.libropage.com/edition/uN20Au. Μας άρεσε η λογική της πλοήγησής και η ευκολία αναγνωσης. Ευχόμαστε να δούμε και άλλες εφημερίδες τις Κέρκυρας στο διαδίκτυο. Η παρουσία τους θα είναι στοιχείο αναβάθμισης τόσο των ίδιων όσο και του τόπου γενικότερα... Πολλές άλλες πόλεις της περιφέρειας διαθέτουν έντυπα με θαυμάσιους ιστότοπους, πλούσιους σε πληροφόρηση και επικοινωνιακές δυνατότητες...

Δεν υπάρχουν σχόλια: